სხვა გვერდები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

იკითხეთ უცხო ტექსტები ყოველდღე❗��
!

სახალისო მატემატიკა

მორიგეობის განრიგი***

გადადი ბმულზე აქ


четверг, 18 января 2018 г.

ს/დ 22.01.18

მოუსმინე ვიდეოს და მომიყევი რა,, დაგრჩა" გულში და რა ისწავლე ამ ლექსით!!!

ახლა კი შეუდექი სწავლას  :)მატემატიკა
N 1,2,3,4,5 (100)

ეს კი ტესტის პასუხებია!
N30


ქართული
იხ. წინა გვერდი

კლასგარეშე
წაიკითხეთ:

 • ,,ასე ტკბილად დამიბერდი"
 • ,,საახალწლო" 
 • ,,ზამთრის სურათი"
 1. დაიმახსოვრეთ განმარტებით ლექსიკონში  მოცემული სიტყვების ახსნა;
 2. ტექსტის ქვეშ მოცემული კითხვებზე პასუხი გაცემა უნდა შეძლოთ გამართულად და თავისუფლად;
 3. რვეულში გადაწერეთ 54-ე გვერდის  ბოლო აბზაცი.( შიძინეთ 12-ფურცლიანი მე-3კლასის რვეული)


среда, 17 января 2018 г.

ს/დ 18.01.17

მატემატიკა
N3, 5,6[98]
მართკუთხედი და მისი პერიმეტრი.

ქართული
გიორგობისთვის დღე  ზეპირად
ლექსი გადაწერით _ კალიგრაფიას ექცევა ყურადრება.

ბუნება
ჰაერის ტემპერატურ მოყოლით.
დასაწერადN3,4978-79)

вторник, 16 января 2018 г.

ს/დ 17.01.18

მათემატიკა:
 1. N10,11,12(91)
 2. N7,8,3-3-ი(93)
 3. N4(94)
 4. დავხაზოთ სამკუთხედი და გავიგოთ პერიმეტრი (P).
ქართული:
 1. გაკვეთილი იგივე _ მოყოლით
 2. გადაწერეთ ტქსტები და დასვით სათანადო სასვენი ნიშნები!

ვიდეო

ჩვენ მეორე კლასში


понедельник, 15 января 2018 г.

ს/დ 16.01.17

ქართული: ,,რატომ ცივა მთაში და რატომ თბილა მთაში"_ კითხვით, დასაწერადN5და 6 [95]

მათემათიკა:N1,2 [94]


 ბუნება,,ჰაერის ტემპერატურა"კითხვით და მოყოლით!